[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

NLP – Neuro Lingvistisk Programmering

Vill du få kontroll över dina tankar, känslor och beteenden?

Vill du skapa din framtid?

Vill du kommunicera bättre?

Vill du få bättre relationer?

Förändring i positiv riktning

NLP - Neuro Lingvistisk Programmering – är en av de metoder som ger bäst resultat när det gäller förändring och personlig utveckling. Som namnet antyder handlar det om att använda sig av hjärnan (neuro) och språket (lingvistik) för att påverka sin framtid i positiv riktning.

Gör som mästarna

Metoden utvecklades av John Grinder och Richard Bandler på 60-talet, då de utforskade varför vissa människor är så framgångsrika. De studerade bland annat framstående terapeuter som Fritz Pearls (gestaltterapi), Virginia Satir (familjekonstellationer) och Milton Erickson (hypnoterapi). Därefter ”modellerade” de dessa – kort sagt kopierade mästerskap - och skapade NLP.

Kommunikationsmetod

Denna kommunikationsmetod består av en gedigen verktygslåda som används inom bland annat coaching, undervisning, ledarskap, hälsa, idrott och relationer.

Kombinationen NLP, hypnos, coaching och mental träning är mycket effektiv när du vill få en högre livskvalitet och nå din fulla potential.

Annica Franzén är NLP Practitioner, utbildad av Nordic Institute.


"Om du fortsätter att göra som du alltid har gjort, kommer du att få samma resultat som du alltid har fått!"