[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

SUGGESTIONSTERAPI

Djup avslappning och ökad koncentration

I det förändrade medvetandetillstånd som hypnos innebär är man dels djupt avslappnad och dessutom får man en ökad koncentration inåt. Man är även mer mottaglig för bilder och suggestioner. Det hypnotiska tillståndet gör terapin mer effektiv och förkortar antalet behandlingstillfällen betydligt. Suggestionsterapi används ofta vid stress- och stressrelaterade problem, rökavvänjning, examensnerver, att tala inför grupp, dåligt självförtroende m.m.

Växa som människa

Det är mycket värdefullt när det gäller att må bra fysiskt, mentalt och emotionellt, för att nå mål inom livets alla områden, att få ökad självkännedom och självinsikt och att växa som människa.

Annica Franzén är utbildad och diplomerad hypnosterapeut på Svenska Skolan för Etisk och Analytisk Hypnoterapi (SSEAH), vilket borgar för ett professionellt och etiskt användande av hypnos i samband med psykoanalys vid behandling av nervösa besvär och emotionella problem. SSEAHs terapeuter är speciellt utbildade i psykoterapi, psykoanalys och hypnos. De är bundna av ett etiska kodex av högsta valör.

 

Tillbaka