[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

REGRESSIONSTERAPI 

Regression innebär att gå tillbaka i tiden, något man gör under hypnoanalys, oftast då i detta liv.

Tidigare liv

Regressionsterapi syftar oftast till att gå tillbaka till ett eller flera tidigare liv. Tidigare liv-terapi kan gå till på olika sätt. Man kan till exempel följa ett symptom genom olika liv. En klient som söker för migrän upplever hur hon i ett tidigare liv har blivit sårad i huvudet och den återblicken kopplat med känslor och insikt räcker ofta för att migränanfallen ska upphöra. Man kan också följa symptomen genom flera liv för att utforska vad klienten, genom sina symptom, egentligen vill säga till sig själv – vad det är han eller hon ska lära av situationen. Kanske handlar det om att upptäcka dolda talanger eller ta del av visdomen från en tidigare existens.

Självinsikt

Vägen till denna befriande självinsikt kantas av mycket annat gott, som exempelvis att man förlorar sin rädsla för döden i och med att man verkligen upplever hur livet fortsätter - att döden för många faktiskt bara tycks innebära en övergång från ett sätt att leva till ett annat.

Insikter i detta liv

Hur skeptisk man än är vad gäller tidigare liv, så är det ett faktum att regressionsterapi fungerar och den används med framgång även av terapeuter som privat ställer sig tveksamma till reinkarnationstanken. Och vem bryr sig om ett "tidigare liv" är en omgestaltning av detta liv eller en verklig tidigare existens? Det är resultatet vi är ute efter! Klienten vill bli av med sin ångest, fobi eller migrän och huvudsaken är att metoden fungerar i det här livet.

 

Tillbaka