[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

HYPNOANALYS

Djupgående förändringar

Hypnoanalys kan bäst beskrivas som psykoanalys under hypnos. Det handlar om lagen om orsak och verkan; varje symptom (verkan) måste ha en orsak. Genom hypnoanalys uppenbaras och därigenom förintas själva roten till det onda, vilket innebär att symptomen försvinner. Emotionella problem, som kan yttra sig som stress, oro, ångest, fobier, dåligt självförtroende, migrän m m, lämpar sig särskilt väl för att behandlas med hypnoanalys. Målet är att föra dig till ett ögonblick av överraskande och befriande upplysning.

Genom att använda det hypnotiska tillståndet effektiviseras och förkortas analystiden betydligt.

Bestående resultat

Hypnosterapi är en fullständigt naturlig, säker och tillförlitlig behandlingsmetod. Till skillnad från många medicinbaserade terapier förekommer inga negativa bieffekter och terapin passar i stort sett alla. Dessutom blir resultaten i de flesta fall permanenta och du riskerar inte heller att hamna i någon form av beroendeförhållande till terapeuten.

Öka din självkännedom och självkänsla

Hypnoanalys används också med stor fördel för ökad självkännedom och självkänsla.

Som din terapeut respekterar jag helt och hållet din rätt till anonymitet och min tystnadsplikt gör att vad du än anförtror mig självklart aldrig förs vidare.

Annica Franzén är utbildad och diplomerad hypnoanalytiker på Svenska Skolan för Etisk och Analytisk Hypnoterapi (SSEAH), vilket borgar för ett professionellt och etiskt användande av hypnos i samband med psykoanalys vid behandling av nervösa besvär och emotionella problem. SSEAHs terapeuter är speciellt utbildade i psykoterapi, psykoanalys och hypnos. De är bundna av ett etiska kodex av högsta valör.

 

Tillbaka