[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Coaching

Vart är du på väg och vill du dit? 

I coachingen utgår vi från nuläget och går framåt

Coachingen

  • syftar till att få fram dina bästa resurser 
  • lär dig att utnyttja dina förmågor bättre
  • leder till framgångar och ökad livskvalitet
  • hjälper dig att vidga perspektivet och nå dina mål
  • hjälper dig till balans och harmoni
  • leder till ökad energi och effektivitet
  • kan öka din kreativitet och produktivitet

Coaching handlar om att ta eget ansvar och ta kontrollen för sitt liv

Så hur vill du må? Vart vill du nå? 

Med hjälp av kraftfulla coachande frågor och andra redskap hjälper jag dig att finna din livsuppgift, sätta och uppnå mål. Mitt mål är att du ska uppnå den högsta versionen av den högsta visionen av dig själv!

Annica Franzén är internationellt certifierad coach av Skandinaviska Ledarhögskolan (Lars-Eric och Elene Uneståhl) samt intuitiv coach enligt Helmetoden, diplomerad av Hans Thörn.